Tòa án nhân dân huyện Thăng Bình xét xử vụ án trộm cắp tài sản

Ngày 18 tháng 5 năm 2012 Tòa án nhân dân huyện Thăng Bình xét xử vụ án Phan Ngọc Xô cùng 13 bị cáo khác bị truy tố về tội: trộm cắp tài sản và tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có. Văn phòng Luật sư Vũ Minh Thương đảm nhận bào chữa cho 5 bị cáo: Phan Hữu Xô, Nguyễn Trí Ngọc, Nguyễn Văn Tư, Đinh Tùng Lưu và bị cáo Nguyễn Văn Minh.

Các bị cáo tại phiên Tòa

Các bị cáo tại phiên Tòa

Căn cứ vào chứng cứ có trong hồ sơ vụ án và lời khai của các bị cáo tại phiên tòa, Hội đồng xét xử đã tuyên phạt: Phan Ngọc Xô 24 tháng tù về tội trộm cắp, 6 tháng tù về tội tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có; bị cáo Nguyễn Trí Ngọc 18 tháng tù về tội trộm cắp và 6 tháng tù về tội tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có; bị cáo Nguyễn Văn Tư bị xử phạt 18 tháng tù về tội trộm cắp tài sản; bị cáo Đinh Tùng Lưu bị xử phạt 12 tháng tù về tội trộm cắp và 9 tháng tù về tội tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có; bị cáo Nguyễn Văn Minh bị xử phạt 9 tháng tù về tội trộm cắp và 6 tháng tù về tội tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có, tổng hợp hình phạt là 15 tháng tù nhưng cho hưởng án treo.