Trợ giúp pháp lý miễn phí

Trợ giúp pháp lý miễn phí cho một số đối tượng.

Trợ giúp pháp lý miễn phí

KÝ KẾT HỢP ĐỒNG VỚI SỞ TƯ PHÁP TỈNH QUẢNG NAM

Văn phòng luật sư Vũ Minh Thương và Sở Tư pháp tỉnh Quảng Nam đã hoàn tất các thủ tục ký hợp đồng thực hiện trợ giúp pháp lý

van-phong-luat-su-vu-minh-thuong-tro-giup-phap-ly

CUNG CẤP DỊCH VỤ TRỢ GIÚP PHÁP LÝ MIỄN PHÍ

Bằng sự tận tâm, vô tư và trách nhiệm nghề nghiệp như các vụ việc có nhận thù lao. Chúng tôi tư vấn trợ giúp pháp lý miễn phí cho các trường hợp:

– Người chưa thành niên;

– Người nghèo;

– Thân nhân liệt sĩ và người có công với cách mạng; gia đình chính sách;

– Người dân ở vùng sâu vùng xa;

– Người khuyết tật;

– Một số đối tượng khác.

Dịch vụ khác của chúng tôi

Tư vấn thành lập công ty

Tư vấn dịch vụ pháp lý về thành lập doanh nghiệp.
 
Xem thêm

Tư vấn soạn thảo hợp đồng

Tư vấn dịch vụ pháp lý liên quan tới hợp đồng.
 
Xem thêm

Trợ giúp pháp lý miễn phí

Trợ giúp pháp lý miễn phí cho một số đối tượng.
 
Xem thêm

Tư vấn về KD - TM

Tư vấn dịch vụ pháp lý về luật Kinh doanh – Thương mại.
 
Xem thêm

Tư vấn pháp luật Lao động

Tư vấn dịch vụ pháp lý về luật Lao động.
 
Xem thêm

Tư vấn pháp luật Hành chính

Tư vấn dịch vụ pháp lý về luật Hành chính.
 
Xem thêm

Tranh tụng

Tranh tụng bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho tổ chức và cá nhân.
 
Xem thêm

Tư vấn pháp luật Dân sự

Tư vấn dịch vụ pháp lý về luật Dân sự.
 
Xem thêm

Tư vấn pháp luật Hình sự

Tư vấn dịch vụ pháp lý về luật Hình sự.
 
Xem thêm