Quy định về tội loạn luân trong pháp luật hình sự

Về khái niệm theo Từ điển Việt Nam, loạn luân được hiểu là “có quan hệ nam nữ về xác thịt với nhau giữa những người có quan hệ họ hàng gần, trái với phong tục hoặc pháp luật”.

            Nhìn nhận tại phương diện pháp luật, đây là hành vi bất hợp pháp, trái với đạo đức, phẩm chất của con người, và chịu sự điều chỉnh của pháp luật hình sự. Về phương diện y học, loạn luân có thể ảnh hưởng đến nòi giống, trường hợp những đứa trẻ được sinh ra trong bối cảnh này sẽ mang khiếm khuyết, thậm chí quái thai, dị tật.

Vậy pháp luật quy định như thế nào về tội loạn luận, những hệ lụy gặp phải là vấn đề vô cùng nhức nhối của xã hội.

Vu Minh Thuong Law Office

Theo Điều 184 Bộ luật hình sự 2015, sửa đổi bổ sung 2017, quy định: “Người nào giao cấu với người mà biết rõ người đó cùng dòng máu trực hệ, là anh chị em cùng cha mẹ, anh chị em cùng cha khác mẹ hoặc cùng mẹ khác cha, thì bị phạt từ 01 năm đến 05 năm tù”. 

Phân tích đến các dấu hiệu cấu thành tội phạm, bao gồm: khách thể – mặt khách quan của tội phạm; Chủ thể- mặt chủ quan của tội phạm này đươc hiểu:

a) Khách thể của tội phạm:

Khách thể của tội loạn luân là sự phát triển bình thường của giống nòi và sự phát triển bình thường về tình dục của những người chưa đến tuổi trưởng thành. Bên cạnh đó, tội loạn luân còn xâm phạm đến thuần phong mỹ tục, đến hạnh phúc gia đình.

b) Mặt khách quan của tội phạm:

Đây là hành vi giao cấu với người có dòng máu trực hệ, với anh chị em cùng cha mẹ, anh chị em cùng cha khác mẹ hoặc cùng mẹ khác cha. Cụ thể người có dòng máu trực hệ là cha, mẹ đối với con; ông bà đối với cháu nội và cháu ngoại.

Đối với những người tuy có quan hệ giữa cha, mẹ đối với các con; giữa ông bà với cháu nội, cháu ngoại, nhưng đó không phải là người dòng máu trực hệ thì cũng không thuộc đối tượng điều chỉnh của tội loạn luân, như: giữa cha, mẹ nuôi với con nuôi; giữa người đã từng là cha, mẹ nuôi với con nuôi; giữa bố chồng với con dâu; giữa mẹ vợ với con rể; giữa bố dượng với con riêng của vợ; giữa mẹ kế với con riêng của chồng.

Hậu quả của hành vi loạn luân là những thiệt hại về tính mạng, sức khỏe, nhân phẩm, danh dự của chính người phạm tội. Hơn hết, ảnh hưởng về tinh thần của những người thân người phạm tội là một hậu quả gián tiếp không thể nào chữa lành hoặc khắc phục. Ngoai ra, sẽ thiệt hại cho xã hội về thuần phong mỹ tục, truyền thống văn hóa, lệch lạc về đạo đức dân tộc. Thực tế, hậu quả của tội loạn luân không phải là dấu hiệu bắt buộc của cấu thành tội phạm, đây là tội phạm có cấu thành hình thức, cho dù hậu quả như thế nào thì tội phạm cũng đã hoàn thành từ khi hai người thực hiện hành vi giao cấu.

c) Về mặt chủ quan của tội phạm:

Với lỗi cố ý, tức là người phạm tội biết rõ người mà mình giao cấu là người có dòng máu trực hệ, là anh chị em cùng cha mẹ, anh chị em cùng cha khác mẹ, cùng mẹ khác cha.

d) Mặt chủ thể của tội phạm:

Như vậy, chủ thể của tội loạn luân chỉ còn những người từ đủ 16 tuổi trở lên nhưng bao giờ cũng cả hai người mới là tội phạm này, nếu một trong hai người dưới 16 tuổi thì người kia phạm tội khác và người dưới 16 tuổi trở thành người bị hại.

            Thực tiễn gần đây, câu chuyện “Tịnh thất bồng lai” cũng là chủ đề mang tính thời sự, điển hình rõ ràng nhất việc ông L.T.V thực hiện hành vi giao cấu với chính em gái và người con gái của mình. Mặc dù ông L.T.V biết rõ những người này cùng dòng máu trực hệ, nhưng vẫn cố ý thực hiện hành vi, gây ra hậu quả đau lòng, sinh ra những đứa trẻ có cùng huyết thống với nhau. Đến thời điểm hiện tại, hành vi này đã bị khởi tố theo đúng quy định của pháp luật, nhưng không thể phủ nhận hậu quả của nó đã gián tiếp gây ra cho xã hội một bức tranh đầy màu xám và hơn hết là sự“chấn động đến boàng hoàng”, một vấn đề nhức nhối của công dân trong một xã hội tiến bộ.