Tranh tụng

Tranh tụng bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho tổ chức và cá nhân.

Tranh tụng

TRANH TỤNG BẢO VỆ HỮU HIỆU QUYỀN VÀ LỢI ÍCH HỢP PHÁP CHO CÁ NHÂN VÀ TỔ CHỨC

Bên cạnh hoạt động tư vấn cho hàng ngàn lượt khách hàng liên quan đến các lĩnh vực: tư vấn pháp luật đầu tư, pháp luật kinh doanh, pháp luật lao động… Văn phòng luật sư Vũ Minh Thương còn là một đơn vị với đội ngũ các luật sư có trình độ chuyên môn sâu và bề dày kinh nghiệm trong hoạt động tranh tụng bảo vệ hữu hiệu quyền và lợi ích hợp pháp cho cá nhân và tổ chức.

Các luật sư giàu kinh nghiệm của chúng tôi sẽ hỗ trợ pháp lý cho khách hàng từ Tòa án cấp sơ thẩm đến Toà án cấp phúc thẩm cũng như các vụ việc tại trọng tài quốc tế và trong nước. Văn phòng luật sư Vũ Minh Thương đã và đang tham gia các vụ việc phức tạp cũng như thực hiện nghiên cứu các vấn đề pháp lý có liên quan. Chúng tôi phối hợp chặt chẽ với khách hàng để hiểu rõ và nắm bắt yêu cầu của họ trước khi đưa ra các giải pháp phù hợp:

– Nghiên cứu hồ sơ, các quy định pháp luật liên quan đến vụ việc cụ thể: tranh chấp trong lĩnh vực kinh doanh, thương mại (tranh chấp hợp đồng, nợ khó đòi…); tranh chấp trong lĩnh vực lao động (chấm dứt hợp đồng lao động, kỷ luật sa thải…); tranh chấp dân sự (tranh chấp tài sản, đất đai, thừa kế, hợp đồng, bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng…);

– Tư vấn, hướng dẫn khách hàng khởi kiện;

– Soạn thảo đơn từ (đơn khởi kiện, yêu cầu bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của đương sự, đơn kháng cáo), các văn bản gửi tới các cơ quan có thẩm quyền (các đề xuất trong quá trình tố tụng, đề nghị kháng nghị, yêu cầu thi hành án…);

– Trao đổi và hướng dẫn khách hàng thu thập tài liệu chứng cứ, cung cấp thông tin;

– Tiến hành thu thập tài liệu chứng cứ thông qua việc tiếp xúc với các cá nhân, tổ chức, cơ quan có liên quan;

– Gặp gỡ, trao đổi với các cơ quan tiến hành tố tụng (cơ quan điều tra, Viện Kiểm sát, Toà án, Thi hành án), cơ quan trọng tài để bảo vệ tốt nhất cho quyền và nghĩa vụ hợp pháp của khách hàng;

– Tham gia tranh tụng tại Toà án, cơ quan trọng tài để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho khách hàng;

– Đại diện ngoài tố tụng.

Dịch vụ khác của chúng tôi

Tư vấn thành lập công ty

Tư vấn dịch vụ pháp lý về thành lập doanh nghiệp.
 
Xem thêm

Tư vấn soạn thảo hợp đồng

Tư vấn dịch vụ pháp lý liên quan tới hợp đồng.
 
Xem thêm

Trợ giúp pháp lý miễn phí

Trợ giúp pháp lý miễn phí cho một số đối tượng.
 
Xem thêm

Tư vấn về KD - TM

Tư vấn dịch vụ pháp lý về luật Kinh doanh – Thương mại.
 
Xem thêm

Tư vấn pháp luật Lao động

Tư vấn dịch vụ pháp lý về luật Lao động.
 
Xem thêm

Tư vấn pháp luật Hành chính

Tư vấn dịch vụ pháp lý về luật Hành chính.
 
Xem thêm

Tranh tụng

Tranh tụng bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho tổ chức và cá nhân.
 
Xem thêm

Tư vấn pháp luật Dân sự

Tư vấn dịch vụ pháp lý về luật Dân sự.
 
Xem thêm

Tư vấn pháp luật Hình sự

Tư vấn dịch vụ pháp lý về luật Hình sự.
 
Xem thêm