Đại hội Toàn thể công chứng viên tỉnh Quảng Nam lần thứ 2 (2021-2024)

Ngày 27;28/11 năm 2021, Hội công chứng viên tỉnh Quảng Nam đã tiến hành Đại hội toàn thể lần thứ II (nhiệm kỳ 2021-2024). Ông Lê Đạo (Văn phòng công chứng Lê Đạo) tiếp tục được Đại hội tín nhiệm bầu làm Chủ tịch Hội. Thay mặt Đoàn Luật sư tỉnh Quảng Nam Ông Vũ Minh Thương – Phó chủ nhiệm Đoàn Luật sư tỉnh Quảng Nam đã dự và chúc mừng Đại hội.