Đoàn Luật sư tỉnh Quảng Nam tổ chức Khóa bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ Luật sư năm 2021

Được sự cho phép của Liên đoàn Luật sư Việt Nam và Sở Tư pháp tỉnh Quảng Nam, ngày 24/4, tại thành phố Tam Kỳ (tỉnh Quảng Nam), Đoàn Luật sư tỉnh Quảng Nam đã tổ chức Khóa bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ Luật sư năm 2021 theo quy định tại Thông tư 02/2019/TT-BTP của Bộ Tư pháp quy định nghĩa vụ tham gia bồi dưỡng bắt buộc về chuyên môn, nghiệp vụ của Luật sư.

Nội dung Khóa bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ Luật sư năm 2021 bao gồm 02 chuyên đề: Quán triệt, phổ biến Bộ quy tắc Đạo đức, Ứng xử nghề nghiệp Luật sư Việt Nam năm 2019 và Những quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hoạt động Luật sư được quy định tại của Nghị định 82/2020/NĐ-CP.

Thành phần tham gia Khóa bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ Luật sư năm 2021 là Luật sư thuộc Đoàn Luật sư các tỉnh miền Trung – Tây Nguyên gồm: tỉnh Quảng Nam, TP. Đà Nẵng, tỉnh Gia Lai, tỉnh Bình Định, tỉnh Quảng Ngãi.

Báo cáo viên tại Khóa bồi dưỡng là Luật sư Nguyễn Phúc Thành, Giám đốc Công ty Luật VN Just, Đoàn Luật sư TP. Hà Nội.

Nội dung Khóa bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ Luật sư năm 2021 bao gồm 02 chuyên đề:

  • Quán triệt, phổ biến Bộ quy tắc Đạo đức và Ứng xử nghề nghiệp Luật sư Việt Nam năm 2019;
  • Quán triệt, phổ biến những quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hoạt động Luật sư được quy định tại của Nghị định 82/2020/NĐ-CP ngày 15/2/2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bổ trợ tư pháp; hành chính tư pháp; hôn nhân và gia đình; thi hành án dân sự; phá sản doanh nghiệp, hợp tác xã…
Các Luật sư tham gia Khóa bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ Luật sư năm 2021.

Khóa bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ Luật sư năm 2021 còn là dịp để các Luật sư đồng nghiệp các tỉnh miền Trung – Tây Nguyên có cơ hội gặp gỡ, giao lưu, thắt chặt tình đoàn kết của giới Luật sư Việt Nam.

Luật sư VŨ MINH THƯƠNG
Phó Chủ nhiệm Đoàn Luật sư tỉnh Quảng Nam