Quy định về CO CQ xuất xứ hàng hóa, xuất xứ chất lượng

Quy định về CO CQ được ghi nhận rõ trong thông tư 05/2018/TT- BCT quy định về xuất xứ hàng hoá, Luật chất lượng sản phẩm hàng hóa 2007; Luật tiêu chuẩn và kỹ thuật quốc gia 2006. CO là giấy chứng nhận xuất xứ, tiếng Anh là Certificate of Origin. CQ là giấy chứng nhận chất lượng – Certificate of Quality.

Mẫu chứng nhận xuất xứ mẫu A
Mẫu chứng nhận xuất xứ mẫu A

Chúng tôi xin phân tích quy định về CO CQ như sau:

Quy định về xuất xứ hàng hóa

Căn cứ pháp lý: Thông tư số 05/2018/TT-BCT quy định về xuất xứ hàng hóa

Theo đó, C/O là từ viết tắt của “Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa”. Điều kiện về hàng hóa là hàng hóa có xuất xứ tại nước, nhóm nước, hoặc vùng lãnh thổ nơi thực hiện quy trình sản xuất cuối cùng làm thay đổi cơ bản hàng hóa đó. Biết được nguồn gốc, hay xuất xứ của hàng hóa sẽ giúp chủ hàng nhập khẩu xác định xem hàng có được hưởng ưu đãi đặc biệt hay không.

Cơ quan tiến hành: Sở công thương

Đối với hàng hóa ưu đãi:

Đối với hàng hóa xuất khẩu, hàng hóa nhập khẩu thuộc diện được hưởng chế độ ưu đãi thuế quan và phi thuế quan, quy tắc xuất xứ ưu đãi được thực hiện theo Điều ước quốc tế mà Việt Nam ký kết hoặc gia nhập và theo quy định của Bộ Công Thương hướng dẫn Điều ước quốc tế đó.

Đối với hàng hóa xuất khẩu thuộc diện được hưởng chế độ ưu đãi thuế quan phổ cập và các ưu đãi đơn phương khác, quy tắc xuất xứ ưu đãi được thực hiện theo quy định của nước nhập khẩu dành cho các ưu đãi này và theo quy định của Bộ Công Thương hướng dẫn quy tắc xuất xứ đó.

Đối với hàng hóa không ưu đãi:

Cần tiến hành kê khai, cam kết xuất xứ hàng hóa

Thương nhân đề nghị cấp C/O kê khai, cam kết hàng hóa xuất khẩu đạt tiêu chí xuất xứ ưu đãi hoặc tiêu chí xuất xứ không ưu đãi.

Trường hợp thương nhân đề nghị cấp C/O không phải là nhà sản xuất, thương nhân đề nghị cấp C/O có trách nhiệm yêu cầu nhà sản xuất kê khai, cam kết xuất xứ hàng hóa và cung cấp các chứng từ chứng minh xuất xứ hàng hóa.

Trường hợp nguyên liệu hoặc hàng hóa có xuất xứ được sản xuất trong nước và sử dụng trong công đoạn tiếp theo để sản xuất ra một hàng hóa khác, thương nhân đề nghị cấp C/O có trách nhiệm yêu cầu nhà sản xuất hay nhà cung cấp nguyên liệu hoặc hàng hóa đó kê khai, cam kết xuất xứ hàng hóa

Quy định về xuất xứ chất lượng CQ

CQ để chứng minh với khách hàng về chất lượng của sản phẩm, đảm bảo sự an tâm của khách hàng, được gọi là Giấy chứng nhận chất lượng sản phẩm hàng hóa. C/Q là loại giấy tờ xác nhận rằng hàng hóa có chất lượng phù hợp với tiêu chuẩn của nhà sản xuất hoặc các tiêu chuẩn quốc tế.

Căn cứ pháp lý: Luật chất lượng sản phẩm hàng hóa 2007; Luật tiêu chuẩn và kỹ thuật quốc gia 2006.

Cơ quan cấp: Bộ khoa học công nghệ, VCCI: phòng thương mại và công nghệ Việt Nam