Đ/c Nguyễn Thị Kim Dung tặng bằng khen cho các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong hành nghề luật sư. (Ảnh: X.Nghĩa)

Đ/c Nguyễn Thị Kim Dung tặng bằng khen cho các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong hành nghề luật sư. (Ảnh: X.Nghĩa)

Đ/c Nguyễn Thị Kim Dung tặng bằng khen cho các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong hành nghề luật sư. (Ảnh: X.Nghĩa)