Bị cáo Phạm Hữu Quyền (áo trắng hàng ghế trên) tại phiên tòa

Bị cáo Phạm Hữu Quyền (áo trắng hàng ghế trên) tại phiên tòa