Tư vấn pháp luật Hành chính

Tư vấn dịch vụ pháp lý về luật Hành chính.

Tư vấn pháp luật Hành chính

CUNG CẤP CÁC DỊCH VỤ PHÁP LÝ VỀ PHÁP LUẬT HÀNH CHÍNH

– Tư vấn pháp lý, thực hiện các dịch vụ liên quan đến các thủ tục hành chính tài các cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

– Cử luật sư bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của các đương sự tại các cơ quan hành chính nhà nước.

– Tư vấn và thực hiện các dịch vụ pháp lý để hoàn tất hồ sơ khởi kiện vụ án theo thủ tục giải quyết các vụ án hành chính.

Dịch vụ khác của chúng tôi

Tư vấn thành lập công ty

Tư vấn dịch vụ pháp lý về thành lập doanh nghiệp.
 
Xem thêm

Tư vấn soạn thảo hợp đồng

Tư vấn dịch vụ pháp lý liên quan tới hợp đồng.
 
Xem thêm

Trợ giúp pháp lý miễn phí

Trợ giúp pháp lý miễn phí cho một số đối tượng.
 
Xem thêm

Tư vấn về KD - TM

Tư vấn dịch vụ pháp lý về luật Kinh doanh – Thương mại.
 
Xem thêm

Tư vấn pháp luật Lao động

Tư vấn dịch vụ pháp lý về luật Lao động.
 
Xem thêm

Tư vấn pháp luật Hành chính

Tư vấn dịch vụ pháp lý về luật Hành chính.
 
Xem thêm

Tranh tụng

Tranh tụng bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho tổ chức và cá nhân.
 
Xem thêm

Tư vấn pháp luật Dân sự

Tư vấn dịch vụ pháp lý về luật Dân sự.
 
Xem thêm

Tư vấn pháp luật Hình sự

Tư vấn dịch vụ pháp lý về luật Hình sự.
 
Xem thêm